Ordinačné hodiny

Pondelok 7:30 - 15:30 Administratíva
Utorok 9:00 - 15:30 16:00 - 18:00
Streda 12:00 - 18:00 -
Štvrtok 7:30 - 15:30 Administratíva
Piatok 7:30 - 13:30 Administratíva

Ortopédia

Ortopédia - z gréckeho orthos (priamy) a paideuein (vychovávať) paidion (dieťa). Ortopédia je základný medicínsky odbor spolupracujúci s ďalšími medicínskymi odbormi, ktorý sa zaoberá prevenciou, diagnostikou, liečbou, posudzovaním a výskumom ochorení a úrazov pohybového ústrojenstva všetkých vekových kategórií. Okrem možností konzervatívnej liečby, najmä medikamentóznej a rehabilitačnej využíva aj operačné liečebné postupy, ktoré sú v odbore ortopédia dominantné.

DETSKÁ ORTOPÉDIA

Ambulancia poskytuje lekársku starostlivosť pacientom s:

Pokračujeme v starostlivosti o svojich DETSKÝCH pacientov v ich rôznych ťažkostiach pri vrodených a získaných chorobách v našej SKOLIOTICKEJ poradni pre chlapcov a dievčatá detského veku ako aj skorého dospievania. V starostlivosti o pacientov, ktorí majú alebo potrebujú rôzne ORTOPEDICKÉ POMOCKY (Ortézy, Korzety, Protézy...)

Poskytujeme:

ULTRASONOGRAFICKÉ vyšetrenie detských bedrových kĺbov - preventívne v 3. týždni po narodení a následne potrebné vyšetrenie a poskytujeme potrebnú liečbu. 
ULTRASONOGRAFICKÉ vyšetrenie pohybového aparátu (Detské lézie, poúrazové stavy, zápalové ochorenie, meranie hustoty kostí)

ORTOPÉDIA PRE DOSPELÝCH

Ambulancia poskytuje lekársku starostlivosť pacientom s:

Pre našich pacientov zabezpečíme kompletnú ortopedicko-protetickú starostlivosť, vyhotovíme rôzne ORTOPEDICKÉ a ŠPORTOVÉ POMÔCKY (Ortézy, Korzety, Protézy...) 
Na našej klinike sa postaráme aj o ULTRASONOGRAFICKÉ vyšetrenie pohybového aparátu (po rôznych aj športových úrazoch, zápalové ochorenie, meranie hustoty kostí)

ARTROSKOPIA

Artroskopia je moderná vyšetrovacia technika a súčasne liečebná metóda používaná pri diagnostike a liečbe poranení a ochorení končatinových kĺbov. Pri artroskopii zavádzame do kĺbu špeciálny optický prístroj - artroskop, ktorý je napojený na videokameru, ktorá sníma obraz z operovaného kĺbu. Artroskop sa zavádza do kĺbu z malého kožného rezu dĺžky 1 cm, čo má aj pozitívny kozmetický efekt pre pacienta ( po operácii zostáva len malá jazva). Obraz prenášaný z vnútra kĺbu cez videokameru sleduje operatér na video monitore. Všetky vnútro-kĺbne poškodenia a ochorenia môžu byť okamžite ošetrené pomocou špeciálnych mikroinštrumentov, ktoré sú do operovaného kĺbu zavádzané cez druhý vstup ( kožný rez takisto len dĺžky 1 cm). Tieto miniinvazívne operačné techniky nám umožňujú prehliadnuť a ošetriť celý kĺb. Počas artroskopie v kĺbe neustále prúdi sterilný preplachový roztok, ktorý je do kĺbu privádzaný pomocou špeciálnej pumpy a následne odsávaný pomocou odsávacieho systému. Prepojenie činnosti artroskopickej pumpy a odsávacieho systému zabezpečuje neustále prúdenie preplachovej tekutiny v kĺbe, ktorá rozťahuje kĺb a súčasne umožňuje lepšiu viditeľnosť jednotlivých vnútroklbových štruktúr.

Výhody artroskopie:

Pacienti po operácii majú len minimálne bolesti, ktoré v prvých hodinách tlmíme analgetikami. Minimálny operačný prístup ( 2 ranky s dĺžkou spolu 2 cm) výrazne znižuje riziko vzniku infekcie pri operácii, urýchľuje hojenie a umožňuje včasnú mobilizáciu pacienta po operácii. Artroskopie kolenného, členkového a lakťového kĺbu sa robia obvykle v bezkrvnom teréne. Princíp zabezpečenia bezkrvného terénu spočíva v naložení tlakovej manžety podobnej manžete tlakomeru na stehno, prípadne na rameno pri artroskopii lakťa, ktorá sa nafúkne na hodnoty vyššie ako je systolický krvný tlak pacienta. Táto technika zabezpečuje obmedzený prietok krvi cievami za naloženou manžetou a tým sa taktiež zlepší zobrazenie jednotlivých vnútroklbových štruktúr.

Artroskopiu akéhokoľvek kĺbu štandardne začíname dokonalým prehliadnutím a kontrolou všetkých vnútroklbových štruktúr zrakom. V ďalšej fáze zavádzame druhý - pracovný vstup do kĺbu ( taktiež operačná ranka veľkosti približne 1 cm ), cez ktorý zavádzame do kĺbu vyšetrovaciu sondu, ktorou kontrolujeme stav a kvalitu jednotlivých vnútroklbových štruktúr. V prípade nálezu poškodenia niektorej vnútroklbovej štruktúry cez pracovný vstup zavádzame niektorý zo špeciálnych artroskopických inštrumentov, ktorým ošetrujeme jednotlivé poškodenia. V súčasnosti máme k dispozícii široké spektrum artroskopických inštrumentov s rôznym tvarovaním, zahnutím a koncovou časťou, ktorá mám umožňuje šetrne ošetriť aj menej dostupné vnútroklbové štruktúry. Kvalitné artroskopické inštrumentárium nám súčasne umožňuje skrátiť dĺžku trvania operačného výkonu.

Artroskopie na našom pracovisku vykonávame najčastejšie s použitím krátkodobej vnútro žilnej anestézie, ktorej použitie je zlatým štandardom určeným pre operačné výkony jednodňovej chirurgie. Ide o šetrný spôsob celkovej anestézie, pri ktorej sa pacientovi do žily podá anestetikum v kombinácii s analgetikom tĺmiacim bolesť, ktoré navodí krátkodobú celkovú anestéziu. Ako vhodnú alternatívu používame rôzne formy regionálnej anestézie, ktorej princípom je zablokovanie bolestivých signálov z operovanej časti tela pri plnom vedomí pacienta

 

Vykonávame nasledujúce druhy artroskopii:

V rámci artroskopie kolena ošetrujeme akútne a chronické poškodenia intraartikulárnych štruktúr, v indikovaných prípadoch transplantácie chrupavky, plastiky skrížených väzov kolenného kĺbu, pri nestabilitách femoropatelárneho kĺbu plastiky závesného aparátu jabĺčka a pod.

V ramennom kĺbe komplexne ošetrujeme útlakové syndrómy, poškodenia stabilizačného systému ramenného kĺbu po vykĺbeniach, ošetrenia chrupavky... Pri artroskopických ošetreniach menších kĺbov, napr. lakeť, členok, je operačné spektrum taktiež veľmi rozmanité. Jedná sa predovšetkým o ošetrenie defektov kĺbnych plôch, extrakcie voľných telies – kĺbnych myšiek, odstránenie zmnoženej výstelky kĺbneho púzdra, taktiež ošetrenie útlakových syndrómov atď.

V rámci výkonov jednodňovej ortopédie sa zameriavame hlavne na artroskopické vyšetrenia a ošetrenia kĺbov (koleno, rameno, členok, lakeť...), korekcie statických deformít nôh (priečne plochá noha, vbočené palce, kladivkové prsty, aseptické nekrózy hlavičiek záprstných kostí...), operačné riešenie úžinových syndrómov (karpálny, kubitálny kanál...), uvoľnenie stenotizujúcich tendovaginitíd šliach (lupajúci prst, m. deQuervaine...) a ďalších výkonov.

Riešenie statických deformít nohy vrátane plochonožia, vbočených palcov, deformít menších prstov nohy je rozsahom možných operačných výkonov najväčšou skupinou ošetrení. Pre zaujímavosť len v literatúre je popisovaných vyše 130 druhov korekčných operácií vbočeného palca. Pre správnu indikáciu jednotlivých spôsobov ošetrenia je nevyhnutné vybrať typ operačného postupu na základe klinického, radiologického stavu, veku pacienta a vývinu potiaží a nemenej dôležité je dôkladne informovať pacienta o nasledujúcom operačnom postupe.

AUTOLOGNÁ KONDICIOVANÁ PLAZMA

Využitie vlastnej krvi pri liečbe ochorení pohybového aparátu Autologná kondicionovaná plazma- ACP ARTHREX Arthrex ACP Double Syringe System - Autologous Conditioned Plasma Autologná kondicionovaná plazma- ACP systém je efektívna biologická metóda využitia koncentrovaných rastových faktorov získaných úpravou krvi pacienta pre terapeutické využitie ortopedických ochorení končatín a chrbtice.

INDIKÁCIE:

Postup liečby: Po dôkladnom vyšetrení pacienta, správnej indikácií k ACP, odoberieme krv do pripraveného setu. Následnou úpravou krvi pacienta dochádza k aktivácie rastových faktorov, ktoré instilujeme do postihnutého miesta pod ultrasonograficou navigáciou. Rastové faktory (PDGF AB a BB, IGF, EGF, VEGF, TGF Beta 1 a Beta 2) aktivujú kaskádu protizápalových, regeneračných a reparačných procesov v patologicky zmenených tkanivách.

Odber venóznej krvi
Spracovanie
Aplikácia do postihnutého miesta pod ultrasonografickou navigáciou. Celkovo sa aplikuje 6 injekcií.
Neaktivonaný trombocyt
Aktivovaný trombocyt

Aktivovaný trombocyt

Mechanizmus účinku: Trombocyty (krvné doštičky) sa aktivujú v okamihuopustenia krvného toku , mimo cievy, uvolňujú proliferatívne a morfogenické proteiny. Tieto rastové faktory sú zodpovedné za regeneračné a reparačné procesy vo viacerých tkanivách zahrňujúc kosti, šľachy, chrupavky a kožu.

Hlavné účinky rastových faktorov: 
Indukujú proliferáciu a diferenciáciu rôznych typov buniek ( t.z. kmeňové bunky, osteoblasty, epidermalne bunky)
Zvyšujú/modulujú produkciu kolagénu, proteoglykánov a tkanivových inhybitorov metaloproteinázy (TIMP – Tissue Inhibitor of Metalloproteinases)
Stimulujú angiogenézu -Stimulujú chemotaxiu
ARTHREX ACP Bio systém nie je hradený zdravotnou poisťovňou.


OBJEDNAJTE SA