Ordinačné hodiny

Pondelok 7:30 - 15:30 Administratíva
Utorok 9:00 - 15:30 16:00 - 18:00
Streda 12:00 - 18:00 -
Štvrtok 7:30 - 15:30 Administratíva
Piatok 7:30 - 13:30 Administratíva

Endoskopická operácia chrbtice

Plne endoskopicky asistovaná operácia driekovej chrbtice je metóda, pri ktorej sa v liečbe hernie disku (výhrezu medzistavcovej platničky) využíva špeciálny endoskop. Pacientovi v celkovej anestézii po napolohovaní a RTG verifikácii lézie je zavedený do spinálneho kanála pracovný kanál endoskopu. Sú tri možné spôsoby prístupu. Následne je po zasunutí endoskopu s pracovnými kanálmi identifikovaný nervový koreň durálny  vak  ako  aj  samotný  výhrez.  Tento   sa  pod  stálou  endoskopickou  kontrolou  odstraňuje,   čím sa uvoľňuje tlak na nervové štruktúry. Procedúra sa vykonáva zo 7mm kožného rezu.

 

Výhody

Bedrová hernia disku bedrovej chrbtice

Hernie disku sú hlavným znakom používania bedrového operačného systému VERTEBRIS chirurgický koncept bol vyvinutý pre všetky lézie disku bedrovej a hrudnej chrbtice, ktoré nemožno liečiť konzervatív- nym spôsobom.

Nasledujúce ciele by mali byť vždy najvyššou prioritou:

 

Chirurgia chrbtice a endoskopia

Vývoj operácií chrbtice v posledných desaťročiach prešiel svojím vývojom. V začiatkoch to boli operácie hernie disku otvoreným spôsobom za kontroly zraku, ktoré vedeli pacientom priniesť úľavu. Postupne s budovaním technických možností pribudli inštrumentovanto-vané operácie najmä instability a failed back surgery syndromu./FBSS/. Následne sa hľadali cesty ako všade v chirurgických disciplínach, ako čo najmenenej invazívne liečiť pacienta. 

Postupne sa začali disky liečiť za pomoci mikroskopu, mikrochirurgickou metódou. Umožňovala lepší prehľad, osvetlenie operačného poľa. V poslednej dobe keď technické možnosti pokročili sa do popredia dostávajú metódy endoskopické. Pri týchto je prístup k lézii chrbtice minimálny len niekoľko milimetrový,šetria všetky okolité tkanivá, čím je minimalizovaná pooperačná bolesť, ako aj hojenie rany a vlastná rehabilitácia je výrazne kratšia a efektívnejšia. Preto aj my sme sa vybrali touto cestou a chceme indikovaným pacientom ponúknuť túto modernú možnosť liečby hernie disku a následne aj iných ochorení chrbtice, ktorá by skrátila ich dobu liečenia, bola by minimálne invazívna. Je  pravda,  že  ani táto metóda liečby nie je kauzálna a degeneratívne zmeny na chrbtici ostávajú. Doba pobytu v nemocnici, ako aj doliečenie je omnoho kratšie a pre pacienta príjemnejšie. Budeme radi ak touto novou metódou dokážeme pomôcť našim pacientom, dokážeme ich zbaviť bolesti ako aj neurologického deficitu a tým zlepšiť ich životný štandard.

 

 

 

Vertebris bedrový

Systém bedrového systému VERTEBRIS bol navrhnutý pre široké spektrum indikácií v oblasti endoskopických operácií na bedrovej chrbtici. Modulárna štruktúra systému uľahčuje na jednej strane
štandardizované interlaminárne, transforamínové a extraforamí-nové prístupy a na druhej strane rozšírenie indikácií pre disk herniácie a stenózy chrbtice.

 


OBJEDNAJTE SA